Keputusan disalin

Kalkulator Titik Tengah

Alat dalam talian percuma yang membantu anda mencari titik tengah segmen garisan dalam sistem koordinat dua dimensi berdasarkan koordinat dua titik akhir segmen garisan.

Titik Tengah (xₘ, yₘ)
(0, 0)

Bagaimana untuk mengira titik tengah?

Untuk mengira titik tengah segmen garisan dalam sistem koordinat dua dimensi, anda perlu menggunakan koordinat dua titik akhir segmen garisan.

Formula untuk mencari titik tengah segmen garis dengan titik akhir (x1, y1) dan (x2, y2) ialah:

((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2)

Untuk menggunakan formula ini, ikuti langkah berikut:

  1. Kenal pasti koordinat bagi dua titik akhir segmen garisan.
  2. Tambah koordinat-x bagi dua titik akhir dan bahagikan hasilnya dengan 2 untuk mencari koordinat-x bagi titik tengah.
  3. Tambahkan koordinat-y bagi dua titik akhir dan bahagikan hasilnya dengan 2 untuk mencari koordinat-y bagi titik tengah.
  4. Gabungkan koordinat-x dan koordinat-y bagi titik tengah untuk mendapatkan titik tengah sebagai pasangan tertib.

Sebagai contoh, katakan anda mempunyai segmen garisan dengan titik akhir (3, 5) dan (9, 11). Untuk mencari titik tengah, ikut langkah berikut:

  1. Koordinat titik akhir ialah (3, 5) dan (9, 11).
  2. (3 + 9) / 2 = 6
  3. Jadi koordinat-x bagi titik tengah ialah 6.
  4. (5 + 11) / 2 = 8
  5. Jadi koordinat-y bagi titik tengah ialah 8.
  6. Oleh itu, titik tengah segmen garis ialah (6, 8).