Keputusan disalin

Degrees To Radians Calculator

Alat dalam talian percuma yang membantu anda menukar sudut yang diberikan dalam darjah kepada nilai setaranya dalam radian.

Radian
0.00

Darjah dan radian

Darjah dan radian ialah kedua-dua unit ukuran yang digunakan untuk menyatakan sudut dalam matematik.

Dasar ialah unit ukuran yang paling biasa untuk sudut, dan berdasarkan membahagikan bulatan kepada 360 bahagian yang sama. Setiap bahagian dipanggil darjah, dan simbol untuk darjah ialah "°". Contohnya, sudut tegak berukuran 90 darjah (90°), dan bulatan penuh berukuran 360 darjah (360°).

Radian ialah unit ukuran alternatif untuk sudut, dan berdasarkan panjang lengkok bulatan . Satu radian ditakrifkan sebagai sudut yang dicangkum di tengah bulatan oleh lengkok yang sama panjang dengan jejari bulatan. Simbol untuk radian ialah "rad". Contohnya, sudut tegak mengukur π/2 radian (atau 1.57 radian), dan bulatan penuh mengukur 2π radian (atau lebih kurang 6.28 radian).

Radian sering diutamakan dalam matematik kerana ia memudahkan banyak formula, terutamanya yang melibatkan fungsi trigonometri. seperti sinus, kosinus, dan tangen. Di samping itu, radian ialah unit tanpa dimensi, yang bermaksud bahawa ia boleh digunakan untuk membandingkan sudut dengan saiz yang berbeza tanpa memerlukan faktor penukaran.