Resultaat gekopieerd

Graden naar radialen Calculator

Gratis online tool waarmee u een in graden gegeven hoek kunt omzetten naar de equivalente waarde in radialen.

Radialen
0,00

Graden en radialen

Graden en radialen zijn beide meeteenheden die in de wiskunde worden gebruikt om hoeken uit te drukken.

Graden zijn de meest gebruikelijke meeteenheid voor hoeken en zijn gebaseerd op het verdelen van een cirkel in 360 gelijke delen. Elk onderdeel wordt een graad genoemd en het symbool voor graden is "°". Een rechte hoek meet bijvoorbeeld 90 graden (90°) en een volledige cirkel meet 360 graden (360°).

Radianen zijn een alternatieve maateenheid voor hoeken en zijn gebaseerd op de lengte van de boog van een cirkel . Een radiaal wordt gedefinieerd als de hoek die in het midden van een cirkel wordt ingesloten door een boog die even lang is als de straal van de cirkel. Het symbool voor radialen is "rad". Een rechte hoek meet bijvoorbeeld π/2 radialen (of 1,57 radialen) en een volledige cirkel meet 2π radialen (of ongeveer 6,28 radialen).

Radianen hebben vaak de voorkeur in de wiskunde omdat ze veel formules vereenvoudigen, vooral die met trigonometrische functies zoals sinus, cosinus en tangens. Bovendien zijn radialen een dimensieloze eenheid, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt om hoeken van verschillende groottes te vergelijken zonder dat een conversiefactor nodig is.