Tulos kopioitu

Prosenttilaskin

Ilmainen online-työkalu, jonka avulla voit laskea uuden arvon prosenttiosuuden alkuperäisestä arvosta sekä eron ja prosentuaalisen muutoksen.

Uuden arvon prosenttiosuus suhteessa alkuperäiseen arvoon
0,00 %
Prosenttimuutos
0,00 %
Ero
0,00

Kuinka laskea uuden arvon prosenttiosuus alkuperäisestä arvosta?

Löydäksesi uuden arvon prosenttiosuuden alkuperäisestä arvosta, voit käyttää seuraavaa kaavaa:

((Uusi arvo - Alkuperäinen arvo) / Alkuperäinen Arvo) x 100%

Tämä kaava laskee prosentuaalisen lisäyksen tai laskun alkuperäisen arvon ja uuden arvon välillä. Jos tulos on positiivinen, se edustaa prosentuaalista lisäystä, ja jos tulos on negatiivinen, se edustaa prosentuaalista laskua.

Oletetaan esimerkiksi, että alkuperäinen arvo oli 100 ja uusi arvo on 150. alkuperäiseen arvoon, käytä seuraavaa kaavaa:

((150 - 100) / 100) x 100% = 50%

Tämä tarkoittaa, että uusi arvo on 50 % suurempi kuin alkuperäinen arvo. Käänteisesti, jos uusi arvo olisi 75, saat:

((75 - 100) / 100) x 100% = -25%

Tämä tarkoittaa, että uusi arvo on 25 % pienempi kuin alkuperäinen arvo.