Tulos kopioitu

Päätepistelaskin

Ilmainen online-työkalu, jonka avulla voit laskea janan päätepisteen kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä, kun otetaan huomioon toisen päätepisteen koordinaatit (x₁, y₁) ja keskipisteen koordinaatit (xₘ, yₘ).

Päätepiste (x₂, y₂)
(0, 0)

Mikä on päätepiste kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä?

2-ulotteisessa koordinaattijärjestelmässä päätepiste viittaa toiseen kahdesta pisteestä, jotka määrittävät janan. Jana on osa suoraa, jolla on kaksi päätepistettä ja joka ulottuu niiden väliin.

Janan jokaista päätepistettä edustaa koordinaattipari (x, y), jotka osoittavat sen sijainnin koordinaattitasossa. X-koordinaatti ilmoittaa päätepisteen sijainnin vaaka-akselilla, kun taas y-koordinaatti ilmoittaa sen sijainnin pystyakselilla.

Janan päätepisteiden koordinaattien tunteminen voi olla tärkeää useissa sovelluksissa, joihin liittyy geometriaa tai spatiaalista analyysiä. Voit esimerkiksi käyttää koordinaatteja laskeaksesi janan pituuden, kaltevuuden tai suunnan tai määrittää sen suhteen muihin koordinaattijärjestelmän objekteihin.