निकाल कॉपी केला

एंडपॉइंट कॅल्क्युलेटर

विनामूल्य ऑनलाइन टूल जे तुम्हाला द्विमितीय समन्वय प्रणालीमध्ये रेषाखंडाच्या शेवटच्या बिंदूची गणना करण्यात मदत करते, इतर एंडपॉइंट (x₁, y₁) आणि मध्यबिंदू (xₘ, yₘ) चे निर्देशांक दिले जातात.

एंडपॉइंट (x₂, y₂)
(0, 0)

द्विमितीय समन्वय प्रणालीमध्ये अंतबिंदू म्हणजे काय?

द्विमितीय समन्वय प्रणालीमध्ये, शेवटचा बिंदू दोन बिंदूंपैकी एकाचा संदर्भ देतो जे रेषाखंड परिभाषित करतात. रेषाखंड हा एका रेषेचा एक भाग आहे ज्यामध्ये दोन अंतबिंदू आहेत आणि त्यांच्या दरम्यान विस्तारित आहे.

रेषाखंडाचा प्रत्येक अंतबिंदू निर्देशांकांच्या जोडीने (x, y) दर्शविला जातो, जो निर्देशांक समतलातील त्याचे स्थान दर्शवितो. x-निर्देशांक क्षैतिज अक्षावर शेवटच्या बिंदूची स्थिती देतो, तर y-समन्वय उभ्या अक्षावर त्याचे स्थान देतो.

भूमिती किंवा अवकाशीय विश्लेषणाचा समावेश असलेल्या विविध ऍप्लिकेशन्समध्ये रेषाखंडाच्या शेवटच्या बिंदूंचे समन्वय जाणून घेणे महत्त्वाचे असू शकते. उदाहरणार्थ, रेषाखंडाची लांबी, उतार किंवा दिशा मोजण्यासाठी किंवा समन्वय प्रणालीमधील इतर वस्तूंशी त्याचा संबंध निश्चित करण्यासाठी तुम्ही निर्देशांक वापरू शकता.