Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Αριθμομηχανή ορθογώνιου τριγώνου

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε τις διαφορετικές ιδιότητες ενός ορθογώνιου τριγώνου.

abc
c
0,00
Εμβαδόν
0,00
Περίμετρος
0,00

Τι είναι ορθογώνιο τρίγωνο;

Ορθογώνιο τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο που έχει μία από τις γωνίες του 90 μοίρες (μια ορθή γωνία). Η πλευρά απέναντι από τη σωστή γωνία ονομάζεται υποτείνουσα και οι άλλες δύο πλευρές ονομάζονται σκέλη.

Τα ορθογώνια τρίγωνα χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς των μαθηματικών, της επιστήμης και της μηχανικής. Για παράδειγμα, στη γεωμετρία, οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις (όπως το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτομένη) ορίζονται με βάση τους λόγους των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου. Στη φυσική, τα ορθογώνια τρίγωνα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό δυνάμεων και ταχυτήτων σε προβλήματα δισδιάστατης κίνησης.

Τι είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα;

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα είναι ένα θεμελιώδες θεώρημα στα μαθηματικά που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των πλευρών ενός ορθογώνιου τριγώνου. Δηλώνει ότι το τετράγωνο του μήκους της υποτείνουσας (η πλευρά απέναντι από τη σωστή γωνία) είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των μηκών των άλλων δύο πλευρών (των σκελών).

Με μαθηματικούς όρους, το Πυθαγόρειο Θεώρημα μπορεί να εκφραστεί ως:

a² + b² = c²

όπου "a" και "b" είναι τα μήκη των δύο σκελών του ορθογωνίου τριγώνου και "c" είναι το μήκος της υποτείνουσας.

Αυτό το θεώρημα πήρε το όνομά του από τον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό Πυθαγόρα, στον οποίο πιστώνεται η ανακάλυψή του, αν και το θεώρημα ήταν γνωστό από τους Βαβυλώνιους και τους Ινδούς πολύ πριν από τον Πυθαγόρα. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωμετρίας, της τριγωνομετρίας και της φυσικής, και έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές.