Tulemus kopeeritud

Jagatise ja jäägi kalkulaator

Tasuta veebitööriist, mis aitab teil kahte arvu jagada ning määrata jagatise ja jäägi.

Jagatis
0
Jääk
0,00

Jagatis ja jääk

Matemaatikas, kui jagame ühe arvu (dividendi) teise arvuga (jagaja), saame kaks tulemust: jagatis ja jääk.

Jagatis näitab, mitu korda jagaja läheb ühtlaselt dividendideks, jääk aga summat, mis jääb alles pärast jagajaga võimalikult palju jagamist.

Näiteks kui jagame 23 5-ga, on jagatis 4 ja jääk 3. See tähendab, et 5 läheb neli korda 23-sse, 3 jääb üle.

Seda jagamist saame väljendada järgmise võrrandi abil:

23 = 5 × 4 + 3

Siin on 4 jagatis ja 3 jääk.

Üldiselt, kui jagame arvu a teise arvuga b, saame seda väljendada järgmiselt:

a = b × q + r

kus q on jagatis ja r jääk.