Resultat kopiert

Radianer til grader Kalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg å konvertere en vinkel i radianer til dens ekvivalente vinkel i grader.

Grader
0 °

Radianer og grader

Radianer og grader er to forskjellige enheter for å måle vinkler i en sirkel. En sirkel har 360 grader eller 2π radianer.

Degrees er et mål på vinkelen basert på en sirkel med 360 grader, der hver grad er lik 1/360 av en hel sirkel. Dette betyr at en rett vinkel er lik 90 grader, en rett vinkel er lik 180 grader, og en hel sirkel er lik 360 grader.

Radianer er derimot et mål på vinkelen basert på radiusen til en sirkel. En radian er definert som vinkelen dekket ved sentrum av en sirkel av en bue av sirkelens omkrets lik lengde med sirkelens radius. Dette betyr at en hel sirkel er lik 2π radianer, og en rett vinkel er lik π/2 radianer.

Radianer brukes ofte i matematiske beregninger som involverer sirkler og trigonometri, mens grader er mer vanlig å bruke i hverdagslige applikasjoner. Begge enhetene er imidlertid nyttige og kan konverteres fra den ene til den andre ved hjelp av en enkel formel:

radianer = (grader x π) / 180

grader = (radianer x 180) / π