Резултатът е копиран

Калкулатор за вероятност за хвърляне на монета

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите вероятността да получите конкретен резултат при хвърляне на монета.

Вероятност
0,00 %

Какво е хвърляне на монети?

Подхвърлянето на монети е проста техника за рандомизиране, често използвана за вземане на двоично решение между два възможни изхода, като глави или опашки. Това включва хвърляне на монета и наблюдение коя страна на монетата пада нагоре. Двата възможни изхода обикновено се приписват на двете страни на монетата, като глави за едната страна и опашки за другата.

Хвърлянето на монети може да се използва в различни контексти, като например в игри, спорт и процеси на вземане на решения. Често се използва за прекъсване на връзки или разрешаване на спорове по честен и безпристрастен начин, тъй като изходът се определя единствено от случайността.

Когато хвърлите монета, има два възможни резултата: глави или опашки. И така, за едно хвърляне на монета има две възможности.

Въпреки това, ако хвърлите монета няколко пъти, броят на възможните резултати нараства експоненциално. Например, ако хвърлите монета два пъти, има четири възможни резултата: глави-глави, глави-опашки, опашки-глави и опашки-опашки. Ако хвърлите монета три пъти, има осем възможни резултата и т.н.

Като цяло, ако хвърлите честна монета n пъти, броят на възможните резултати е 2^n.