ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಾಯಿನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಧನ.

ಸಂಭವನೀಯತೆ
0.00 %

ನಾಣ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?

ನಾಣ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರಳವಾದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಲಗಳಂತಹ ಎರಡು ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಬೈನರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯದ ಯಾವ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ.

ಕಾಯಿನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಟಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಎರಡು ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ: ತಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಲಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು, ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ: ತಲೆಗಳು-ತಲೆಗಳು, ತಲೆಗಳು-ಬಾಲಗಳು, ಬಾಲಗಳು-ತಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಗಳು-ಬಾಲಗಳು. ನೀವು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಎಂಟು ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ನಾಣ್ಯವನ್ನು n ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2^n ಆಗಿದೆ.