Resultat copiat

Coin Flip Probability Calculator

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular la probabilitat d'obtenir un resultat determinat en llançar una moneda.

Probabilitat
0,00 %

Què és el llançament de moneda?

El llançament de monedes és una tècnica senzilla d'aleatorització que s'utilitza sovint per prendre una decisió binària entre dos possibles resultats, com ara cap o cua. Consisteix en tirar una moneda i observar quina cara de la moneda aterra cap amunt. Els dos resultats possibles s'assignen normalment a les dues cares de la moneda, com ara el cap per una cara i la cua per l'altra.

El llançament de monedes es pot utilitzar en diversos contextos, com ara en jocs, esports i processos de presa de decisions. Sovint s'utilitza per trencar llaços o resoldre disputes d'una manera justa i imparcial, ja que el resultat es determina únicament per casualitat.

Quan tires una moneda, hi ha dos possibles resultats: cap o cua. Així doncs, per a un sol llançament d'una moneda, hi ha dues possibilitats.

Tanmateix, si tireu una moneda diverses vegades, el nombre de resultats possibles augmenta de manera exponencial. Per exemple, si tires una moneda dues vegades, hi ha quatre resultats possibles: caps-caps, caps-cues, cues-caps i cues-cues. Si tires una moneda tres vegades, hi ha vuit resultats possibles, i així successivament.

En general, si tires una moneda justa n vegades, el nombre de resultats possibles és 2^n.