Rezultat kopiran

Kalkulator vjerojatnosti bacanja novčića

Besplatni mrežni alat koji vam pomaže izračunati vjerojatnost dobivanja određenog ishoda prilikom bacanja novčića.

Vjerojatnost
0,00 %

Što je bacanje novčića?

Bacanje novčića je jednostavna tehnika nasumičnog odabira koja se često koristi za donošenje binarne odluke između dva moguća ishoda, kao što su glava ili rep. Uključuje bacanje novčića i promatranje koja je strana novčića okrenuta prema gore. Dva moguća ishoda obično se pripisuju dvjema stranama novčića, kao što su glava za jednu stranu i rep za drugu.

Bacanje novčića može se koristiti u različitim kontekstima, kao što su igre, sportovi i procesi donošenja odluka. Često se koristi za prekid veza ili rješavanje sporova na pošten i nepristran način, budući da je ishod određen isključivo slučajnošću.

Kada bacite novčić, dva su moguća ishoda: glava ili rep. Dakle, za jedno bacanje novčića postoje dvije mogućnosti.

Međutim, ako bacite novčić više puta, broj mogućih ishoda raste eksponencijalno. Na primjer, ako dvaput bacite novčić, četiri su moguća ishoda: glava-glava, glava-rep, rep-glava i rep-rep. Ako bacite novčić tri puta, postoji osam mogućih ishoda, i tako dalje.

Općenito, ako bacite pošten novčić n puta, broj mogućih ishoda je 2^n.