Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής πιθανότητας αναστροφής νομισμάτων

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε την πιθανότητα να λάβετε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα όταν αναποδογυρίζετε ένα κέρμα.

Πιθανότητα
0,00 %

Τι είναι το χτύπημα νομίσματος;

Η ανατροπή νομισμάτων είναι μια απλή τεχνική τυχαιοποίησης που χρησιμοποιείται συχνά για τη λήψη μιας δυαδικής απόφασης μεταξύ δύο πιθανών αποτελεσμάτων, όπως κεφάλια ή ουρές. Περιλαμβάνει το χτύπημα ενός κέρματος και την παρατήρηση της όψης του νομίσματος με την όψη προς τα επάνω. Τα δύο πιθανά αποτελέσματα αποδίδονται συνήθως στις δύο όψεις του νομίσματος, όπως κεφαλές για τη μία πλευρά και ουρές για την άλλη.

Η ανατροπή νομισμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως σε παιχνίδια, αθλήματα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συχνά χρησιμοποιείται για τη διακοπή των δεσμών ή την επίλυση διαφορών με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, καθώς το αποτέλεσμα καθορίζεται αποκλειστικά τυχαία.

Όταν γυρίζετε ένα νόμισμα, υπάρχουν δύο πιθανά αποτελέσματα: κεφάλια ή ουρές. Έτσι, για ένα μόνο χτύπημα ενός νομίσματος, υπάρχουν δύο δυνατότητες.

Ωστόσο, αν γυρίσετε ένα νόμισμα πολλές φορές, ο αριθμός των πιθανών αποτελεσμάτων αυξάνεται εκθετικά. Για παράδειγμα, αν γυρίσετε ένα νόμισμα δύο φορές, υπάρχουν τέσσερα πιθανά αποτελέσματα: κεφαλές-κεφαλές, κεφαλές-ουρές, ουρές-κεφαλές και ουρές-ουρές. Εάν γυρίσετε ένα νόμισμα τρεις φορές, υπάρχουν οκτώ πιθανά αποτελέσματα, και ούτω καθεξής.

Σε γενικές γραμμές, αν γυρίσετε ένα δίκαιο νόμισμα n φορές, ο αριθμός των πιθανών αποτελεσμάτων είναι 2^n.