Резултатът е копиран

Калкулатор за индекс на телесна маса (ИТМ)

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите индекса на телесна маса (ИТМ), който е мярка за телесните мазнини въз основа на височината и теглото на човек.

Индекс на телесна маса (ИТМ)
-
Резултат

Какво е BMI?

ИТМ означава индекс на телесна маса и е мярка за телесните мазнини въз основа на теглото и височината на човек. Изчислява се, като теглото на човек в килограми се раздели на квадрата на височината му в метри (BMI = kg/m²).

ИТМ се използва широко като инструмент за скрининг, за да се оцени дали дадено лице е с поднормено тегло, нормално тегло, наднормено тегло или затлъстяване. Диапазоните на ИТМ за възрастни са както следва:

  1. Поднормено тегло: ИТМ под 18,5
  2. Нормално тегло: ИТМ между 18,5 и 24,9
  3. Наднормено тегло: ИТМ между 25 и 29,9
  4. Затлъстяване: ИТМ 30 или по-висок

Въпреки това е важно да се отбележи, че ИТМ не е идеална мярка за здраве и има някои ограничения. Например, той не взема предвид фактори като мускулна маса и състав на тялото, които могат да повлияят на цялостния риск за здравето на дадено лице. Освен това ИТМ може да не е подходящ за определени популации, като например спортисти или бременни жени.

ИТМ за възрастни и ИТМ за деца: Разликите

Изчисляването на ИТМ е еднакво както за възрастни, така и за деца, което включва разделяне на теглото на квадрат на височината в метри. Тълкуването на стойността на BMI обаче е различно за възрастни и деца, тъй като количеството телесни мазнини се променя, докато децата растат и зреят.

За деца интерпретацията на ИТМ се основава на възрастта и пола, както и стойността на ИТМ. ИТМ на едно дете се сравнява с този на други деца на същата възраст и пол, за да се определи техният ИТМ процентил. Персентилът на ИТМ показва относителната позиция на стойността на ИТМ на детето сред другите деца на същата възраст и пол.

Например процентил на ИТМ от 50 означава, че детето има стойност на ИТМ, която е по-голяма или равна на 50% от другите деца на същата възраст и пол. Персентил на ИТМ под 5 се счита за поднормено тегло, докато персентил на ИТМ от 85 до 94 се счита за наднормено тегло, а персентил на ИТМ от 95 или повече се счита за затлъстяване.

Отказ от отговорност

Калкулаторът за BMI е инструмент за скрининг, който предоставя оценка на телесните мазнини въз основа на височината и теглото на човек. Не е подходящ за деца, спортисти, бременни жени или хора с определени медицински състояния.

ИТМ не е перфектна мярка за здраве и не отчита фактори като мускулна маса и състав на тялото. Следователно резултатите трябва да се тълкуват заедно с други мерки за здраве, като кръвно налягане, нива на холестерол и нива на физическа активност.

Този калкулатор не е заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги се консултирайте с доставчик на здравни услуги, преди да правите каквито и да било промени в диетата или рутинните си упражнения.