Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος είναι μια μέτρηση του σωματικού λίπους με βάση το ύψος και το βάρος ενός ατόμου.

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
-
Αποτέλεσμα

Τι είναι ο ΔΜΣ;

ΔΜΣ σημαίνει Δείκτης Μάζας Σώματος και είναι ένα μέτρο του σωματικού λίπους με βάση το βάρος και το ύψος ενός ατόμου. Υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος ενός ατόμου σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα (ΔΜΣ = kg/m²).

Ο ΔΜΣ χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου για να αξιολογηθεί εάν ένα άτομο είναι λιποβαρές, κανονικό βάρος, υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Τα εύρη ΔΜΣ για ενήλικες είναι τα εξής:

  1. Λιποβαρή: ΔΜΣ μικρότερος από 18,5
  2. Κανονικό βάρος: ΔΜΣ μεταξύ 18,5 και 24,9
  3. Υπέρβαρος: ΔΜΣ μεταξύ 25 και 29,9
  4. Παχύσαρκος: ΔΜΣ 30 ή μεγαλύτερος

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ΔΜΣ δεν είναι τέλειο μέτρο υγείας και έχει κάποιους περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η μυϊκή μάζα και η σύσταση του σώματος, που μπορεί να επηρεάσουν τον συνολικό κίνδυνο για την υγεία ενός ατόμου. Επιπλέον, ο ΔΜΣ μπορεί να μην είναι κατάλληλος για ορισμένους πληθυσμούς, όπως αθλητές ή έγκυες γυναίκες.

ΔΜΣ για ενήλικες και ΔΜΣ για παιδιά: Οι διαφορές

Ο υπολογισμός του ΔΜΣ είναι ίδιος τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, ο οποίος περιλαμβάνει τη διαίρεση του βάρους με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Ωστόσο, η ερμηνεία της τιμής του ΔΜΣ διαφέρει για ενήλικες και παιδιά, επειδή η ποσότητα του σωματικού λίπους αλλάζει καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και ωριμάζουν.

Για τα παιδιά, η ερμηνεία του ΔΜΣ βασίζεται στην ηλικία και το φύλο, καθώς και στην τιμή του ΔΜΣ. Ο ΔΜΣ ενός παιδιού συγκρίνεται με αυτόν άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας και φύλου για να προσδιοριστεί το εκατοστημόριο ΔΜΣ τους. Το εκατοστημόριο ΔΜΣ υποδεικνύει τη σχετική θέση της τιμής του ΔΜΣ του παιδιού μεταξύ άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας και φύλου.

Για παράδειγμα, ένα εκατοστημόριο ΔΜΣ 50 σημαίνει ότι το παιδί έχει τιμή ΔΜΣ που είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 50% άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας και φύλου. Ένα εκατοστημόριο ΔΜΣ μικρότερο από 5 θεωρείται λιποβαρές, ενώ ένα εκατοστημόριο ΔΜΣ από 85 έως 94 θεωρείται υπέρβαρο και ένα εκατοστημόριο ΔΜΣ 95 ή μεγαλύτερο θεωρείται παχύσαρκο.

Αποποίηση ευθύνης

Η αριθμομηχανή ΔΜΣ είναι ένα εργαλείο ελέγχου που παρέχει μια εκτίμηση του σωματικού λίπους με βάση το ύψος και το βάρος ενός ατόμου. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά, αθλητές, έγκυες γυναίκες ή άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις.

Ο ΔΜΣ δεν είναι τέλειος δείκτης μέτρησης της υγείας και δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η μυϊκή μάζα και η σύσταση του σώματος. Επομένως, τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με άλλα μέτρα υγείας, όπως η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.

Αυτή η αριθμομηχανή δεν υποκαθιστά επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Πάντα να συμβουλεύεστε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατροφή σας ή στη ρουτίνα άσκησης.