Resultat kopieret

Body Mass Index (BMI) Calculator

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne body mass index (BMI), som er et mål for kropsfedt baseret på en persons højde og vægt.

Ryd
Body Mass Index (BMI)
-
Resultat

Hvad er BMI?

BMI står for Body Mass Index, og det er et mål for kropsfedt baseret på en persons vægt og højde. Det beregnes ved at dividere en persons vægt i kilogram med kvadratet af deres højde i meter (BMI = kg/m²).

BMI er meget brugt som et screeningsværktøj til at vurdere, om en person er undervægtig, normalvægtig, overvægtig eller fede. BMI-intervallerne for voksne er som følger:

  1. Undervægt: BMI mindre end 18,5
  2. Normalvægt: BMI mellem 18,5 og 24,9
  3. Overvægt: BMI mellem 25 og 29,9
  4. Fedme: BMI 30 eller højere

Det er dog vigtigt at bemærke, at BMI ikke er en perfekt mål for sundhed, og det har nogle begrænsninger. For eksempel tager den ikke højde for faktorer som muskelmasse og kropssammensætning, som kan påvirke en persons generelle sundhedsrisiko. Derudover er BMI muligvis ikke passende for visse populationer, såsom atleter eller gravide kvinder.

BMI for voksne og BMI for børn: Forskellene

Beregningen af ​​BMI er den samme for både voksne og børn, hvilket går ud på at dividere vægten med kvadratet af højden i meter. Fortolkningen af ​​BMI-værdien er dog forskellig for voksne og børn, fordi mængden af ​​kropsfedt ændrer sig, efterhånden som børn vokser og modnes.

For børn er fortolkningen af ​​BMI baseret på alder og køn, samt BMI-værdien. Et barns BMI sammenlignes med andre børn af samme alder og køn for at bestemme deres BMI-percentil. BMI-percentilen angiver den relative placering af barnets BMI-værdi blandt andre børn af samme alder og køn.

For eksempel betyder en BMI-percentil på 50, at barnet har en BMI-værdi, der er større end eller lig med 50 % af andre børn af samme alder og køn. En BMI-percentil på mindre end 5 anses for at være undervægtig, mens en BMI-percentil på 85 til 94 betragtes som overvægtig, og en BMI-percentil på 95 eller højere betragtes som overvægtig.

Ansvarsfraskrivelse

BMI-beregneren er et screeningsværktøj, der giver et skøn over kropsfedt baseret på en persons højde og vægt. Det er ikke egnet til børn, atleter, gravide kvinder eller personer med visse medicinske tilstande.

BMI er ikke et perfekt mål for sundhed og tager ikke højde for faktorer som muskelmasse og kropssammensætning. Derfor bør resultaterne fortolkes i sammenhæng med andre sundhedsmålinger, såsom blodtryk, kolesteroltal og fysisk aktivitetsniveau.

Denne lommeregner er ikke en erstatning for professionel medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Rådfør dig altid med en sundhedsudbyder, før du foretager ændringer i din kost eller træningsrutine.